CHINA TOWN GRUP DE INVESTITII SRL

Sediul social: com. Afumati, Sat Afumati, Str. Fabricii, Nr.1, Spatiul Comercial H8M11, Județ Ilfov

Cod de identificare fiscală 30704059

Număr de ordine în registrul comerţului J23/2726/2012

Dosar: 1365/93/2021

Instanta: Tribunalul Ilfov