Vânzări imobile

FOREST PRODUCTION MANECIU SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri pentru prețul 1.613.440,64 lei cu TVA inclus acolo unde se aplica acesta:

Ø proprietate imobiliară (382.090,07 lei cu regim de taxare inversă) situată în comuna Măneciu, sat Măneciu – Pământeni, nr. 647, pct. ”Mocani”, județ Prahova compusă din teren intravilan în suprafață de 8.220 mp înscris în Cartea Funciară nr. 23289 și construcțiile situate pe acesta: construcție anexă (vestiar și depozite) cu Scsol = 169 mp, construcție anexă (clădire administrative) cu Scsol = 65 mp, construcții industriale și edilitare (centrală termică + depozit combustibil) cu Scsol = 191 mp, se va aplica regimul de taxare inversa potrivit art 331 alin 2 lit g Cod fiscal

Ø construcții provizorii (432.878,68 lei cu TVA) neînscrise în Cartea funciară, respectiv hala metalica industriala, depozit produse finite, uscătoare 3 și 4

Ø proprietate imobiliară (58.987,54 lei cu regim de taxare inversă) situată în comuna Măneciu, sat Măneciu – Pământeni, nr. 647, pct. ”Mocani”, județ Prahova compusă din teren intravilan în suprafață de 2.550 mp înscris în Cartea Funciară nr. 23716,

Ø bunuri (342.650,56 lei cu TVA) aferente proprietăților imobiliare descrise mai sus constând în amenajări de terenuri și construcții: depozit bușteni – platformă betonată, rigole apă, transformator electric, instalație electrică de forță, cuva antiseptizare, zid protecție, gard lemn, alei betonate, boiler, două contoare apă, pompă hidrofor, sondă temperatură,

Ø utilaje (396.833,79 lei cu TVA) destinate procesului tehnologic de producție: camere uscare 1 și 2, camere aburire 1 și 2, banzic debitat busteni profesionala HTZ 1200, cazan apa supraincalzită Ahena, șnec motovariator cazan Ahena, instalatie aspiratie IM 0511, linie MEBOR, masina ascutit panze, transportor transversal hidraulic pentru busteni, transportor alimentare busteni, circular, masina combinata de indreptat, motostivuitor OM CARELLI, motostivuitor LINDE, pânze gater, Dacia DOKKER, nr. înmatriculare PH04FPM, și mobilier birou.

TVA-ul se va aplica potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data adjudecării. Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 20.09.2023, ora 15/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în data de 27.09.2023 aceeaşi oră, în acelaşi loc.”

SANCRIS SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare împreună prin licitaţie publică următoarele bunuri pentru prețul de 1.490.723,31 lei cu TVA inclus acolo unde se aplica acesta:

Ø proprietate imobiliară (44.679 lei cu regim de taxare inversă) compusă din teren intravilan în suprafață de 481 mp, nr. cadastral 25622 și construcția C1 – Cabină poartă, Scsol = 6 mp, nr. cadastral 25622-C1;

Ø proprietate imobiliară (480.049 lei cu regim de taxare inversă) compusă din teren intravilan în suprafață de 1.150 mp, nr. cadastral 25621 și construcția C2 – Hală, Scsol = 477 mp, Setaj = 145 mp, Setaj = 111 mp, nr. cadastral 25621-C2, împreună cu bariera electronică amplasată pe teren (324,28 lei cu TVA) și bunurile mobile aparținând clădirii: moară de grâu (2.721,53 lei cu TVA) și dozator pentru ameliator făină (215,39 lei cu TVA);

Ø proprietate imobiliară compusă din teren intravilan (32.993,50 lei cu regim de taxare inversă) în suprafață de 375 mp, nr. cadastral 22434 și construcția C1 – Magazie (7.275 lei cu regim de taxare inversă), Sc = 20 mp, fără acte, nr. cadastral 22434-C1;

Ø proprietate imobiliară (166.947 lei cu regim de taxare inversă) compusă din teren intravilan în suprafață de 1.785 mp, nr. cadastral 25620 împreună cu cântarul pentru camioane (3.592,61 lei cu TVA) amplasat pe teren;

Ø proprietate imobiliară (656.953 lei cu regim de taxare inversă) compusă din teren intravilan în suprafață de 2.630 mp, nr. cadastral 25302 și construcția C1 – Brutărie, P+E, Scsol = 1.039 mp, Setaj = 64 mp, nr. cadastral 25302-C1 împreună cu construcția C2 – atelier (94.973 lei cu regim de taxare inversă), Scsol =306 mp, fără acte, nr. cadastral 25302-C2.

TVA-ul se va aplica potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data adjudecării. Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 14.09.2023, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în data de 21.09.2023, aceeaşi oră, în acelaşi loc.”