Vânzări imobile

POLYNAFT SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare împreună prin licitaţie publică următoarele bunuri situate în Comuna Berceni, sat Cătunu, str. George Topârceanu, nr. 5, jud. Prahova, la prețul de 1.023.603,50 lei cu TVA inclus acolo unde se aplica acesta: ● Sediu administrativ, cu număr cadastral 23135-C1, intabulat în C.F. nr. 23135-C1, S+P+2E, Scsol = 266 mp, Sdesf = 879 mp (397.850 lei cu regim de taxare inversă), ● Magazie metalică, cu număr cadastral 23135-C2, intabulată în C.F. nr. 23135, Scsol = 85 mp (30.050 lei cu regim de taxare inversă), ● Magazie metalică, cu număr cadastral 23135-C3, intabulată în C.F. nr. 23135, Scsol = 69 mp (20.750 lei cu regim de taxare inversă), ● Birou, cu număr cadastral 23135-C4, intabulat în C.F. nr. 23135, Scsol = 16 mp (7.250 lei cu regim de taxare inversă), ● Atelier, cu număr cadastral 23135-C5, intabulat în C.F. nr. 23135, Scsol = 194 mp (66.950 lei cu regim de taxare inversă), ● Depozit materiale, cu număr cadastral 23135-C6, intabulat în C.F. nr. 23135, Scsol = 61 mp (21.800 lei cu regim de taxare inversă), ● Adăpost generator, cu număr cadastral 23135-C7, intabulat în C.F. nr. 23135, Scsol = 36 mp (11.700 lei cu regim de taxare inversă), ● 3 buc rezervoare cu volumul de 700 mc (173.100 lei + TVA), ● rezervor cu volumul de 1.000 mc (109.000 lei + TVA), ● 7 buc rezervoare cu volumul de 55 mc (52.850 lei + TVA) ● rezervor RSI cu volumul de 700 mc (57.700 lei + TVA). Dotările incintei, respectiv instalații rezervoare, șopron, rampă încărcare, transformator, gard, alei betonate nu au fost evaluate individual, valoarea acestora fiind cuprinsă în valoarea construcțiilor. TVA-ul va fi calculat conform prevederilor Codului fiscal în vigoare la data licitației, ținând cont de regimul fiscal aplicabil adjudecatarului. Terenul pe care sunt edificate construcțiile nu face obiectul vânzării, acesta fiind proprietatea Comunei Berceni. Persoanele interesate vor depune documentele de participare la licitație cu cel puțin o zi înainte de data vânzării. Licitația va avea loc în 06.06.2024, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării licitația va fi reluată în zilele de 13.06.2024, 20.06.2024 și 27.06.2024, aceeași oră, în același loc.”

PEOPLE AUTOMOBILE SRL prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitație publică următoarea proprietate imobiliară pentru prețul 128.000 euro (în lei la cursul de vânzare al BT din ziua plății), vânzare aprobată de Adunarea creditorilor din data de 14.12.2023:

Ø Unitate individuală/Casa nr. 2 situată în oraș Bragadiru, Str. Ghidiceni, nr. 65, Corp A, (tarla 16, parcela 85/5/19, Lot 2), județ Ilfov, cu număr cadastral 124207-C1-U2, intabulată în C.F. nr. 124207-C1-U2 a localității Bragadiru, județ Ilfov, formată din construcția P+Etaj 1 cu Sup. utilă totală = 99,07 mp împreună cu cota parte de 50,24% din părțile și dependințele comune ale imobilului (acoperiș), precum și dreptul de proprietate asupra terenului intravilan aferent casei 2, în suprafață de 85,41 mp, cotă-parte din terenul în suprafață totală de 170 mp, cu numărul cadastral 124207, intabulat în C.F. nr. 124207 a localității Bragadiru, județ Ilfov, pe care este amplasată construcția C1,

Ø teren intravilan în suprafață de 65 mp situat în orașul Bragadiru, Str. Ghidiceni, nr. 65, (tarla 16, parcela 85/5/19, lot 9), județul Ilfov, cu număr cadastral 124214, intabulat în C.F. nr. 124214 a localității Bragadiru, județ Ilfov, cu destinație de curte pentru Casa nr. 2,

Ø teren intravilan în suprafață de 50 mp, reprezentând cota parte de 16,66% din terenul în suprafață 300 mp, situat în orașul Bragadiru, Str. Ghidiceni, nr. 65, (tarla 16, parcela 85/5/19, lot 1), județul Ilfov, cu număr cadastral 124206, intabulat în C.F. nr. 124206 a localității Bragadiru, județ Ilfov, cu destinație de drum de acces.

Valoarea nu include TVA. TVA-ul va fi calculat de serviciul contabilitate al People Automobile SRL conform prevederilor Codului fiscal în vigoare la data licitației, ținând cont de regimul fiscal aplicabil adjudecatarului.

Asupra proprietății imobiliare sunt instituite sarcini în favoarea Băncii Transilvania – ipotecă imobiliară de rangul I și în favoarea AJFP Prahova – ipotecă imobiliară de rangul II.

Persoanele interesate vor depune documentele de participare la licitație cu cel puțin o zi înainte de data vânzării. Licitația va avea loc în 18.06.2024, ora 13/00 la sediul administratorului judiciar, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării licitația va fi reluată în zilele de 21.06.2024, 25.06.2024 și 28.06.2024, aceeași oră, în același loc.”