ASESOFT TECHNOLOGIES SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietatea imobiliară aparținând debitoarei la prețul de evaluare redus cu 40%, respectiv 358.080 lei compusa din imobil cu 4 camere, bucatarie, hol, baie, wc, coridor si 2 terase, avand Sc = 201,62 mp (reprezentand etajul imobilului), împreună cu pivnița de la subsol cu Sc = 15,20mp si cota de 1/2 din casa scarii si 1/2 din pod, situată in Ploiești, str. Vlad Tepes, nr. 19, judet Prahova, (terenul aferent în folosință este de 130 mp si reprezinta cota indiviza din terenul in suprafata totala de 483,47 mp care este proprietate de stat). Licitaţia va avea loc în 21.12.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 1.190 lei de la sediul lichidatorului şi vor depune taxa de garanţie de 35.808 lei cu cel putin o zi înainte de data licitatiei."


ASESOFT TECHNOLOGIES SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică următoarele proprietăți imobiliare aparținând debitoarei la prețurile de evaluare:
- proprietate imobiliară, pornind de la prețul de evaluare de 1.382.000 lei, situată in Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 10, judet Prahova, compusă din teren în suprafață de 148 mp și constructia C1 in regim de demisol, parter, etaj I și etaj II clădire corp A, etaj III și mansardă cu Sd = 638,27 mp înscrisă în CF nr. 123794, nr. cadastral 123794,
- proprietate imobiliară, pornind de la prețul de evaluare de 369.000 lei, situată in Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 10A, judet Prahova, compusa din:
● teren în suprafață de 247 mp și constructiile C1 - birouri in regim de S+P+E cu Sc = 103,63 mp, compusa din subsol (cuprinde boxa, debara si un drept indiviz de 1/2 holul cu scara aferenta de acces cu Sc = 22,33 mp), parter (cuprinde 3 camere, baie, 2 holuri, antreu, wc si casa scarii cu Sc = 103,63 mp) si etaj (cuprinde 2 camere, oficiu, logie, baie, wc, 2 holuri si casa scarii cu Sc = 74,24 mp) si C2 - anexa compusa din o incapere cu Sc = 7,84 mp, înscrisă în CF nr. 120532, nr. cadastral 120532 si
● teren in suprafata de 68 mp și parte din cladirea corp B edificata in regim de S+P+E, cu o Su de 74,53 mp, formata la parter din incaperile cu simbolurile 9 si 10, la etaj din incaperile 20, 21 si 22, inclusiv scara de acces, iar la subsol incaperile 25, 26 si 1/2 din 24, înscrisă în CF nr. 123793, nr. cadastral 123793.
Licitaţia va avea loc în 21.12.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietele de prezentare în suma de 1.190 lei/imobil de la sediul lichidatorului şi vor depune taxa de garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei."

 

ROLIDA COM SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietatea debitoarei situata in comuna Berceni, sat Corlatesti, tarla 29, parcela 302/100, jud. Prahova, compusă din construcții edificate fără autorizații la pretul de evaluare redus cu 50%, respectiv 51.165,50 lei fără TVA. Terenul pe care sunt amplasate nu face obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în data de 07.12.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 14.12.2017, 21.12.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

ZACO SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea prin negociere directa a proprietatii imobiliare apartinand debitoarei situata in Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 108, Prahova compusa din cladire hotel P+2E cu Scsol de 272,10mp, Scd de 816,30 mp, cladire (bucatarie fast-food) cu Scsol de 60 mp, cladire spalatorie S+P+1E cu Scsol de 52,50 mp, Scd de 124,74 mp, teren intravilan in suprafata totala de 1.465 mp, precum si mijloace fixe, obiecte inventar, materiale auxiliare ce deservesc construcțiile. Terenul de 1215 mp este inscris in Cartea funciara nr. 20918, nr. cadastral 20918, iar terenul de 250 mp este inscris in Cartea funciara nr. 20770, nr. cadastral 20770, terenuri asupra carora sunt instituite sechestre in favoarea SFO Mizil, ce vor fi radiate conform art. 53 din Legea nr. 85/2006, vanzare aprobata de Adunarea creditorilor din data de 10.05.2017. Imobilele edificate pe teren nu au autorizatie de constructie. Cel mai mare pret oferit la data prezentului anunt este 442.342 lei (TVA inclus), pasul de supraofertare este de 10.000 lei. Persoanele interesate sunt obligate sa achizitioneze caietul de prezentare de la sediul lichidatorului şi sa depuna oferta impreuna cu taxa de garanţie de 50.000 lei pana la data de 12.01.2018. Negocierea si incheierea actului de adjudecare se va face la data de 15.01.2018 ora 15/00 la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 519800."

 

ANDUŢU DISTRIBUTION SRL - in faliment, prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea prin negociere directa, conform art. 118 din Legea nr. 85/2006, a proprietatii imobiliare compusa din teren intravilan fâneață situată în com Predeal – Sarari, sat Vitioara de Sus în suprafață de 2174 mp, inscrisa in Cartea funciara nr. 20013, nr. cadastral 142, imobil asupra caruia este instituita sarcina - ipoteca in favoarea Ronin Impex SRL, ce va fi radiata conform art. 53 din Legea nr. 85/2006, vanzare aprobata de Adunarea creditorilor din data de 03.02.2017. Cel mai mare pret oferit la data prezentului anunt este 10.200 lei, pasul de supraofertare este de 1.000 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare de la sediul lichidatorului şi vor depune oferta impreuna cu taxa de garanţie de 2.000 lei pana la data de 12.01.2018. Negocierea si incheierea actului de adjudecare se va face la data de 15.01.2018 ora 14/00 la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 519800."

 

TREBOR EXIM SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si indiviz in suprafata de 161 mp, situate în Băicoi, jud. Prahova la pretul de evaluare redus cu 50 %, respectiv 58.850 lei. Licitaţia va avea loc în data de 06.12.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 13.12.2017, 20.12.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

UNIVERSAL CONSTRUCT PROD SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile debitoarei la pretul de evaluare redus cu 50%: teren în suprafaţă de 12.389 mp şi sediu administrativ în suprafaţă de 1.800 mp; hala productie în suprafaţă de 1.500 mp, casa pompe si bazin apa în suprafaţă de 64 mp, situata în situat in Comuna Bacia, jud. Hunedoara la pretul de 160.000 lei fără TVA; magazie (hală) cu s.d. 1250 mp și teren aferent cu suprafața de 1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. Hunedoara, la pretul de 119.500 lei fără TVA; teren în suprafață de 3.195 mp situat în com. Bacia, jud. Hunedoara la pretul de 23.500 lei fără TVA. Licitaţia va avea loc în data de 04.12.2017, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 11.12.2017, 18.12.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

  

 „Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri imobile la preţul de evaluare redus cu 10% (cladire complex) Plopeni, str. Republicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu administrativ, suprafata utila 319 mp, data construirii 1969 = la valoarea de lichidare de 412.613,10 lei fara TVA, (garsoniera) Plopeni, str. Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Prahova, suprafata utila 47,07 mp, data construirii 1942 = la valoarea de lichidare de 75.735,00 lei fara TVA (terenul aferent spatiului este in indiviziune (21,08 m) si nu face obiectul evaluarii), (constructii industriale) Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, punct gara, jud. Prahova - cladire magazie(baraca metalica), baraca metalica, bazar, sopron, cabina wc, baraca si platforma betonata, suprafata utila 604,67 mp, data construirii 1980 amenajata partial in 2012 = la valoarea de lichidare de 137.302,20 lei fara TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 28.11.2017, ora 13/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 05.12.2017 aceeaşi oră, în acelaşi loc."