UNIVERSAL CONSTRUCT PROD SA - in faliment, prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea prin negociere directa, conform art. 118 din Legea nr. 85/2006, a proprietatii imobiliare compusa din teren cu suprafața de 1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. Hunedoara, nr. topo (141/1.458.459.460/1.461/1)1/2/1/1/2 situat în com. Bacia, jud. Hunedoara, inscris în Cartea Funciară nr. 60832, vanzare aprobata de Adunarea creditorilor din data de 10.12.2018. Magazia de pe teren, cu care debitoarea figurează în evidențele Primăriei Bacia si ale OCPI Hunedoara, nu exista, fiind desfiintata in decursul timpului, are valoarea de 0 lei, cumpărătorul avand cunostinta de aceasta situatie si se obliga sa efectueze întocmirea actelor și documentației pentru radierea acesteia din evidențele fiscale și OCPI Hunedoara. Cel mai mare pret oferit la data prezentului anunt este 11.000 lei + TVA, pasul de supraofertare este de 1.000 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare de la sediul lichidatorului şi vor depune oferta impreuna cu taxa de garanţie de 1.100 lei pana la data de 14.01.2019. Negocierea si incheierea actului de adjudecare se va face la data de 15.01.2019 ora 14/00 la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 519800."


SCM TROMET prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliară compusă din constructia C3 Hala turnatorie in regim de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, situată in Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova la prețul de 581.976 lei (scutit de TVA). Terenul intravilan pe care se află amplasată construcția este proprietate de stat și nu face obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în 11.12.2018, ora 14/00 la sediul administratorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 1.000 lei + TVA de la sediul administratorului judiciar şi vor depune taxa de garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei."

 

 „ASESOFT TECHNOLOGIES SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietatea imobiliara aparținând debitoarei compusă din teren în suprafață de 1170 mp și constructiile C1 locuinta cu Sc = 103 mp, Su = 79,39 mp și C3 bloc cu 23 apartamente, situată in Ploiești, str. Romană, nr. 41, judet Prahova, pentru suma de 5.379.029 lei + TVA. Licitaţia va avea loc în 07.12.2018, ora 15/30 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 2.000 lei + TVA de la sediul lichidatorului şi vor depune taxa de garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 14.12.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

„EDITURA CRISTIMPURI SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliară, compusa din apartament cu două camere, situată in Boldești Scaieni, Calea Unirii, Nr. 73, jud. Prahova, la prețul de evaluare de 112.385 lei. Licitaţia va avea loc în data de 19.12.2018, ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800."


TREBOR EXIM SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si indiviz in suprafata de 161 mp, situate în Băicoi, jud. Prahova la pretul de 58.850 lei + TVA. Licitaţia va avea loc în data de 03.12.2018, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 10.12.2018, 17.12.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc"

 

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri imobile la valoarea de lichidare redusa cu 25%(cladire complex) Plopeni, str. Republicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu administrativ, suprafata utila 319 mp, data construirii 1969 = 343.844,25 lei fara TVA, (constructii industriale) Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, punct gara, jud. Prahova - cladire magazie(baraca metalica), baraca metalica, bazar, sopron, cabina wc, baraca si platforma betonata, suprafata utila 604,67 mp, data construirii 1980 amenajata partial in 2012 = 114.418,50 lei fara TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 28.11.2018, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 05.12.2018, 12.12.2018, 19.12.2018 si 08.01.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică la valoarea de lichidare redusa cu 25% (43.545 lei fara TVA) bun imobil (teren intravilan) in suprafata de 792,09 mp situat in Tuzla, str. Morii (str. Meduzei), nr. 5 A, jud. Constanta. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 28.11.2018, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 05.12.2018, 12.12.2018, 19.12.2018 si 08.01.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

 

Condorii Sult SRL-in reorganizare prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea prin licitatie publica a apartamentului cu 2 camere plus dependinte situat in Bucuresti, str. Sinzieni, nr.2, bl.30, sc.2, et.1, ap.63, sector 2, nr. Cadastral 101/63, CF nr. 1144 a loc. Bucuresti, sector 2, vanzare aprobata de Adunarea creditorilor din data de 26.10.2018.Cel mai mare pret oferit la data prezentului anunt este 61.000 euro cu TVA inclus la cursul BNR din data semnării procesului verbal de licitaţie, pasul de supraofertare este de 1% din cel mai mare pret oferit (61.000 euro cu TVA inclus). Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 840,00 lei + TVA de la sediul administratorului judiciar şi vor depune oferta impreuna cu taxa de garanţie de 10% din valoarea cu TVA pana la data de 06.12.2018. Licitatia va avea loc in data de 07.12.2018 ora 15/00 la sediul administratorului din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 0244 519800."