ASESOFT TECHNOLOGIES SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică următoarele proprietăți imobiliare aparținând debitoarei la prețurile de evaluare reduse cu 25%:
1. teren în suprafață de 266 mp și constructia C1 in regim de P+E+M cu Sc = 111,10 mp compusa din parter (cuprinde camera de zi, camera, bucatarie. baie, hol, casa scarii si terasa cu Sc = 111,10 mp si Su = 93,56 mp), etaj (cuprinde 3 camere, baie, hol, casa scarii si logie cu Sc = 111,10 mp si Su = 94,18 mp) si mansarda (cuprinde camera, hol, casa scarii si logie cu Sc = 75,35 mp si Su = 66,55 mp) situată in Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 85, judet Prahova, valoare de evaluare = 545.000 lei, fara TVA
2. teren în suprafață de 1170 mp și constructia cu 23 apartamente, situată in Ploiești, str. Romană, nr. 41, judet Prahova, valoare de evaluare = 10.654.000 lei (vânzare în bloc), fara TVA
3. imobil compus din 4 camere, bucatarie, hol, baie, wc, coridor si 2 terase, avand Sc = 201,62 mp (reprezentand etajul imobilului), împreună cu pivnița de la subsol cu Sc = 15,20mp si cota de 1/2 din casa scarii si 1/2 din pod, situată in Ploiești, str. Vlad Tepes, nr. 19, judet Prahova, (terenul aferent în folosință este de 130 mp reprezentand cota indiviza din terenul in suprafata totala de 483,47 mp care este proprietate de stat), valoare de evaluare = 596.800 lei, fara TVA
4. spațiu comercial situat la etajul 1 cu suprafata utila de 103 mp, impreuna cu partile comune hol intrare, hol acces palier pe nivel, spatii exclusive la parter si etaj I, două lifturi, ghenă gunoi la etaj I, precum si cota de teren aferent de 12,39 mp, cota indiviza din suprafata totala de 932 mp, situată in Târgu Jiu, str. Alexandru Vlahuță, bloc 1, etaj 1, judet Gorj, valoare de evaluare = 270.000 lei, fara TVA
Licitaţia va avea loc în 05.07.2017, ora 14/30 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 02.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

ROLIDA COM SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietatea debitoarei situata in comuna Berceni, sat Corlatesti, tarla 29, parcela 302/100, jud. Prahova, compusă din construcții edificate fără autorizații la pretul de evaluare redus cu 50%, respectiv 51.165,50 lei fără TVA. Terenul pe care sunt amplasate nu face obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în data de 07.08.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 21.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

ZACO SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliară situata in com. Fântânele, tarla 110, județ Prahova compusă din teren extravilan in suprafata de 4712 mp la prețul de evaluare (7.384 lei fara TVA) redus cu 50% și teren extravilan in suprafata de 10.008 mp la pretul de evaluare (16.133 lei fara TVA) redus cu 50%. Licitaţia va avea loc în data de 08.08.2017, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 22.08.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

ANDUTU DISTRIBUTION SRL prin lichidator judicar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliara compusă din teren intravilan în suprafaţă de 2.174 mp situata in com. Predeal Sărari, sat Vitioara de Sus, judet Prahova la pretul de 19.234 lei. Licitaţia va avea loc în data de 08.08.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 22.08.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc. Cei interesati pot depune si oferte pentru achizitionarea terenului, cel mai mic preț aprobat de Adunarea creditorilor este de 10.200 lei, inclusiv TVA."

 

TREBOR EXIM SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si indiviz in suprafata de 161 mp, situate în Băicoi, jud. Prahova la pretul de evaluare redus cu 50 %, respectiv 58.850 lei. Licitaţia va avea loc în data de 09.08.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 16.08.2017, 23.08.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

UNIVERSAL CONSTRUCT PROD SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile debitoarei la pretul de evaluare redus cu 50%: teren în suprafaţă de 12.389 mp şi sediu administrativ în suprafaţă de 1.800 mp; hala productie în suprafaţă de 1.500 mp, casa pompe si bazin apa în suprafaţă de 64 mp, situata în situat in Comuna Bacia, jud. Hunedoara la pretul de 160.000 lei; magazie (hală) cu s.d. 1250 mp și teren aferent cu suprafața de 1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. Hunedoara, la pretul de 119.500 lei fără TVA; teren în suprafață de 3.195 mp situat în com. Bacia, jud. Hunedoara la pretul de 23.500 lei. Licitaţia va avea loc în data de 09.08.2017, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 16.08.2017, 23.08.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

AGROZOOTEHNICA VLĂDENI SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică la prețul de evaluare de 1.354.800 lei (fara TVA) proprietate imobiliara situată în com. Șirna, sat Tăriceni, județ Prahova, compusa din teren intravilan in suprafata de 54.999 mp și constructiile edificate pe acesta - C3, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19. Constructiile C1, C2, C4, C5, C6, C7 cu care societatea figurează în evidențele Primăriei Sirna si ale OCPI Prahova nu exista, acestea fiind demolate cu mult timp înaintea deschiderii procedurii insolvenței, cumpărătorul urmând a se obliga sa efectueze întocmirea actelor și documentației pentru radierea acestora din evidențele Primariei și OCPI Prahova. Licitaţia va avea loc în data de 04.08.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 11.08.2017, 18.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

„METALROM SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică la prețul de evaluare 4 baraci prefabricate ≈ 1.500 lei/buc, 4 platforme metalice 1.772 lei/buc, macara 33.081 lei, aparat sudat puncte 591 lei, masina minerala confectionat blocheti 9.997 lei, 2 cantare 286~718 lei, masa mobila vibranta 258 lei, utilaj de sudat un cap 3.272 lei, 2 masini indreptat 922~1.818 lei, masina de slefuit cilindrica 861 lei, 3 aspiratoare 667 lei, masina de frezat 223 lei, fierastrau cu banda 2.122 lei, masina de frezat 1.773 lei, masina frezat cu accesorii 4.374 lei, fierastrau circular 1.091 lei, masina asamblat 2.211 lei, masina debitat 3.999 lei, dispozitiv spart beton 2.181 lei, masina aplicat cant 3.999 lei, cofrag metalic pentru tub prefabricate 809 lei, autotractor iveco si semiremorca kogel 15.904 lei, renault 3.772 lei, kia k2500 5.816 lei, kia k2900 30.771 lei. Preturile nu contin TVA. Licitaţia va avea loc în data de 04.08.2017, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 11.08.2017, 18.08.2017, 25.08.2017, 01.09.2017 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea in bloc prin negociere directa a doua locomotive, vanzare aprobata de Comitetul creditorilor din data de 28.06.2017. Cel mai mare pret oferit la data prezentului anunt este 71.800 euro fara TVA, pasul de supraofertare este de 20.000 lei. Persoanele interesate sunt obligate sa achizitioneze caietul de prezentare de la sediul administratorului judiciar şi sa depuna oferta impreuna cu taxa de garanţie de 40.000 lei pana la data de 02.08.2017. Negocierea si incheierea actului de adjudecare se va face la data de 04.08.2017 ora 14/00 la sediul administratorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 519800."

 

 Radcar Autoserv SRL prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică la valoarea de evaluare redusa cu 5% de 2.357.900 lei C1-service auto Sc-1082 mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si C3-hala mecanica Sc-490 mp situate in comuna Bucov, sat bucov, nr. 1271, jud. Prahova. Terenulpe care se afla amplasate constructiile nu face obiectul vanzarii fiind concesionat de la Primaria Bucov, jud. Prahova. Preturile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 18.07.2017, ora 11/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. 

 

 Calco Prod SRL prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare incepand cu data de 24.07.2017, ora 12.00 prin licitaţie publică proprietate imobiliară situata in Ploiesti, str. Carpenului, nr. 11, jud. Prahova (teren cu suprafata de 949 mp, moara, spatiu depozitare, anexa, cabina poarta) la pretul de evaluare 

redus cu 20%, respectiv 534.717,60 lei fara TVA in rate cu achitarea a min. 30-50% din valoare in avans apartinand . Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.”

 

Profiplast SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică la preţul de evaluare redus cu 25% de 42.615,00 lei  fara TVA teren intravilan (curti constructii) in suprafata de 287 mp, nr. Cadastral 2178/1, carte funciara nr. 22590 a localitatii Campina si constructii (C3-spatiu productie in suprafata masurata 141 mp, suprafata construita 140,92 mp, C4-birou in suprafata masurata 33 mp, suprafata construita 32,06 mp si C5-grup sanitar in suprafata masurata 10 mp, suprafata construita 9,08 mp) situate in Campina, str. Plevnei, nr.63-65, jud. Prahova.Terenul ce face obiectul vanzarii este un teren cu inclinatie care prezinta alunecari de teren. Constructiile amplasate pe teren sunt grav afectate de alunecari de teren si prezinta risc de prabusire. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 21.07.2017, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 28.07.2017 si 04.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

 ”Subscrisa Par Rom SRL-in faliment prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică pornind de la pretul de evaluare redus cu 50%,  incepand cu data de 24.07.2017, ora 13.30, teren extravilan-4.350 mp situat in Costinesti, parcela A314/18/2/2, nr. Cadastral 395, CF 830, jud. Constanta = 192.305 lei, teren extravilan - 2.450,11 mp situat in Costinesti, parcela A314/19/1, nr. Cadastral 1024/23, jud. Constanta = 81.236,50 lei, teren extravilan - 5.887 mp situat in Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr. Cadastral 10.156, CF 10.383, jud. Constanta = 273.265 lei, teren extravilan - 8.038 mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. Cadastral 920, CF 1132, jud. Constanta = 373.071,50 lei, teren extravilan - 17.920 mp situat in Costinesti, parcela A314/19/1, nr. Cadastral 1024, CF 11260, jud. Constanta = 792.251,50 lei, teren extravilan - 570mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, CF 10248, jud. Constanta = 26.458,50 lei, teren intravilan - 780 mp situat in Costinesti, parcela A314/20/2/1, nr. Cadastral 618/1, CF 1999, jud. Constanta = 36.206,50 lei, teren intravilan - 650 mp situat in Costinesti, parcela A314/18/2/1, nr. Cadastral 489, CF 11084, jud. Constanta = 30.172 lei, teren intravilan - 2.080 mp situat in Costinesti, parcela A314/19/2, nr. Cadastral 10243, CF 1118, jud. Constanta = 96.550,50 lei. Preturile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în zilele de 31.07.2017 la aceleasi ore la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.”

 

 Subscrisa VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică urmatoarele  bunuri apartinand Foraj Bucuresti SA:

I. Proprietati imobiliare, vanzare individuala, pornind de la pretul reprezentand valoarea de evaluare redusa cu 30% :

- teren intravilan in suprafata de 19.523 mp, situat in Floresti, judet Prahova, pret 240.466 lei fara TVA;

- teren in suprafata de 1.030 mp si sonda nr.2662, situate in Otopeni, judet Ilfov, pret 331.634 lei fara TVA;

- teren in suprafata de 947 mp, sonda nr.2663, situate in Otopeni, jud. Ilfov, pret 394.944 lei fara TVA;

- teren in suprafata de 835 mp si sonda nr.2664, situate in Otopeni, judet Ilfov, pret 59.854 lei fara TVA;

- teren in suprafata de 1.555 mp si sonda nr.1582, situate in Jimbolia, judet Timis, pret 24.370 lei fara TVA;

- teren in suprafata de 1.500 mp si sonda nr.4630, situate in Jimbolia, judet Timis, pret 23.767 lei fara TVA;

- teren extravilan (pasuni) in suprafata de 30.200 mp, situat in com. Porumbacu de Jos, sat Colun, judet Sibiu, pret 67.462 lei fara TVA.

II. Teren intravilan in suprafata de 433,11 mp si constructii (baraca, distribuitor gaze, remiza PSI), situate in Bucuresti, str. Dej, nr.2-4, sector 1, pornind de la pretul de 312.996 lei fara TVA, reprezentand valoarea de evaluare redusa cu 35%.

Persoanele interesate vor cumpăra caietele de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 20.07.2017, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la  27.07.2017 respectiv 03.08.2017 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.