Radcar Autoserv SRL prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică la valoarea de evaluare redusa cu 25% de 1.861.500,00 lei C1-service auto Sc-1082 mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si C3-hala mecanica Sc-490 mp situate in comuna Bucov, sat Bucov, nr. 1271, jud. Prahova. Terenul pe care se afla amplasate constructiile nu face obiectul vanzarii fiind concesionat de la Primaria Bucov, jud. Prahova. Preturile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 18.07.2018, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 25.07.2018, respectiv 02.08.2018 si 09.08.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.”

 

 

 Subscrisa VIA Insolv SPRL, in calitate de lichidator judiciar, scoate la vânzare prin licitaţie publică urmatoarele proprietati imobiliare apartinand Foraj Bucuresti SA, pornind de la pretul reprezentand valoarea de evaluare redusa cu 50% :

- teren intravilan in suprafata de 19.523 mp, situat in Floresti, judet Prahova, pret 171.761 lei fara TVA;

- teren extravilan (pasuni) in suprafata de 30.200 mp, situat in com. Porumbacu de Jos, sat Colun, judet Sibiu, pret 48.187 lei fara TVA;

- teren intravilan in suprafata de 433,11 mp si constructii (baraca, distribuitor gaze, remiza PSI), situate in Bucuresti, str. Dej, nr.2-4, sector 1, pret 240.766 lei fara TVA.

Persoanele interesate vor cumpăra caietele de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 19.07.2018, ora 15/30 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 26.07.2018, 02.08.2018, 09.08.2018, 16.08.2018, 23.08.2018, 30.08.2018 respectiv 06.09.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.