UNIVERSAL CONSTRUCT PROD SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică teren cu suprafața de 1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. Hunedoara, la pretul de 17.000 lei + TVA. Licitaţia va avea loc în data de 14.09.2018, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 21.09.2018, 28.09.2018, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

 „ASESOFT TECHNOLOGIES SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietatea imobiliara aparținând debitoarei compusă din teren în suprafață de 1170 mp și constructiile C1 locuinta cu Sc = 103 mp, Su = 79,39 mp și C3 bloc cu 23 apartamente, situată in Ploiești, str. Romană, nr. 41, judet Prahova, pentru suma de 5.379.029 lei + TVA. Licitaţia va avea loc în 28.09.2018, ora 15/30 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 2.000 lei + TVA de la sediul lichidatorului şi vor depune taxa de garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 05.10.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

SCM TROMET prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliară compusă din constructia C3 Hala turnatorie in regim de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, situată in Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova la prețul de 646.640 lei (scutit de TVA). Terenul intravilan pe care se află amplasată construcția este proprietate de stat și nu face obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în 28.09.2018, ora 14/00 la sediul administratorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 1.000 lei + TVA de la sediul administratorului judiciar şi vor depune taxa de garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei."


„EDITURA CRISTIMPURI SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliară, compusa din apartament cu două camere, situată in Boldești Scaieni, Calea Unirii, Nr. 73, Bl. 19, Sc. B, Etaj. 2, Ap. 32, jud. Prahov, la prețul de evaluare de 118.300 lei. Licitaţia va avea loc în data de 26.09.2018, ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800."


ANDUŢU DISTRIBUTION SRL - in faliment, prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea prin negociere directa, conform art. 118 din Legea nr. 85/2006, a proprietatii imobiliare compusa din teren intravilan fâneață situată în com Predeal – Sarari, sat Vitioara de Sus în suprafață de 2174 mp, inscrisa in Cartea funciara nr. 20013, nr. cadastral 142, imobil asupra caruia este instituita sarcina - ipoteca in favoarea Ronin Impex SRL, ce va fi radiata conform art. 53 din Legea nr. 85/2006, vanzare aprobata de Adunarea creditorilor din data de 24.08.2018. Cel mai mare pret oferit la data prezentului anunt este 5.950 lei, pasul de supraofertare este de 1.000 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare de la sediul lichidatorului şi vor depune oferta impreuna cu taxa de garanţie de 1.000 lei pana la data de 12.10.2018. Negocierea si incheierea actului de adjudecare se va face la data de 15.10.2018 ora 14/00 la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 519800."


TREBOR EXIM SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si indiviz in suprafata de 161 mp, situate în Băicoi, jud. Prahova la pretul de 58.850 lei + TVA. Licitaţia va avea loc în data de 17.09.2018, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 24.09.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc."


Radcar Autoserv SRL prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică la valoarea de evaluare redusa cu 25% de 1.861.500,00 lei C1-service auto Sc-1082 mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si C3-hala mecanica Sc-490 mp situate in comuna Bucov, sat Bucov, nr. 1271, jud. Prahova. Terenul pe care se afla amplasate constructiile nu face obiectul vanzarii fiind concesionat de la Primaria Bucov, jud. Prahova. Preturile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 18.07.2018, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 25.07.2018, respectiv 02.08.2018 si 09.08.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.”

  

 Subscrisa VIA Insolv SPRL, in calitate de lichidator judiciar, scoate la vânzare prin licitaţie publică urmatoarele proprietati imobiliare apartinand Foraj Bucuresti SA, pornind de la pretul reprezentand valoarea de evaluare redusa cu 50% :

- teren intravilan in suprafata de 19.523 mp, situat in Floresti, judet Prahova, pret 171.761 lei fara TVA;

- teren extravilan (pasuni) in suprafata de 30.200 mp, situat in com. Porumbacu de Jos, sat Colun, judet Sibiu, pret 48.187 lei fara TVA;

- teren intravilan in suprafata de 433,11 mp si constructii (baraca, distribuitor gaze, remiza PSI), situate in Bucuresti, str. Dej, nr.2-4, sector 1, pret 240.766 lei fara TVA.

Persoanele interesate vor cumpăra caietele de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 19.07.2018, ora 15/30 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 26.07.2018, 02.08.2018, 09.08.2018, 16.08.2018, 23.08.2018, 30.08.2018 respectiv 06.09.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.