ASESOFT TECHNOLOGIES SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică următoarele proprietăți imobiliare aparținând debitoarei la prețurile de evaluare reduse cu 40%:
1. teren în suprafață de 266 mp și constructia C1 in regim de P+E+M cu Sc = 111,10 mp compusa din parter (cuprinde camera de zi, camera, bucatarie. baie, hol, casa scarii si terasa cu Sc = 111,10 mp si Su = 93,56 mp), etaj (cuprinde 3 camere, baie, hol, casa scarii si logie cu Sc = 111,10 mp si Su = 94,18 mp) si mansarda (cuprinde camera, hol, casa scarii si logie cu Sc = 75,35 mp si Su = 66,55 mp) situată in Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 85, judet Prahova, valoare de evaluare = 545.000 lei, fara TVA
2. teren în suprafață de 1170 mp și constructia cu 23 apartamente, situată in Ploiești, str. Romană, nr. 41, judet Prahova, valoare de evaluare = 10.654.000 lei (vânzare în bloc), fara TVA
3. imobil compus din 4 camere, bucatarie, hol, baie, wc, coridor si 2 terase, avand Sc = 201,62 mp (reprezentand etajul imobilului), împreună cu pivnița de la subsol cu Sc = 15,20mp si cota de 1/2 din casa scarii si 1/2 din pod, situată in Ploiești, str. Vlad Tepes, nr. 19, judet Prahova, (terenul aferent în folosință este de 130 mp reprezentand cota indiviza din terenul in suprafata totala de 483,47 mp care este proprietate de stat), valoare de evaluare = 596.800 lei, fara TVA
4. spațiu comercial situat la etajul 1 cu suprafata utila de 103 mp, impreuna cu partile comune hol intrare, hol acces palier pe nivel, spatii exclusive la parter si etaj I, două lifturi, ghenă gunoi la etaj I, precum si cota de teren aferent de 12,39 mp, cota indiviza din suprafata totala de 932 mp, situată in Târgu Jiu, str. Alexandru Vlahuță, bloc 1, etaj 1, judet Gorj, valoare de evaluare = 270.000 lei, fara TVA
Licitaţia va avea loc în 21.08.2017, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 28.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

ROLIDA COM SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietatea debitoarei situata in comuna Berceni, sat Corlatesti, tarla 29, parcela 302/100, jud. Prahova, compusă din construcții edificate fără autorizații la pretul de evaluare redus cu 50%, respectiv 51.165,50 lei fără TVA. Terenul pe care sunt amplasate nu face obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în data de 18.09.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 25.09.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

ZACO SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea prin negociere directa a proprietatii imobiliare apartinand debitoarei situata in Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 108, Prahova compusa din cladire hotel P+2E cu Scsol de 272,10mp, Scd de 816,30 mp, cladire (bucatarie fast-food) cu Scsol de 60 mp, cladire spalatorie S+P+1E cu Scsol de 52,50 mp, Scd de 124,74 mp, teren intravilan in suprafata totala de 1.465 mp, precum si mijloace fixe, obiecte inventar, materiale auxiliare ce deservesc construcțiile. Terenul de 1215 mp este inscris in Cartea funciara nr. 20918, nr. cadastral 20918, iar terenul de 250 mp este inscris in Cartea funciara nr. 20770, nr. cadastral 20770, terenuri asupra carora sunt instituite sechestre in favoarea SFO Mizil, ce vor fi radiate conform art. 53 din Legea nr. 85/2006, vanzare aprobata de Adunarea creditorilor din data de 10.05.2017. Imobilele edificate pe teren nu au autorizatie de constructie. Cel mai mare pret oferit la data prezentului anunt este 442.342 lei (TVA inclus), pasul de supraofertare este de 10.000 lei. Persoanele interesate sunt obligate sa achizitioneze caietul de prezentare de la sediul lichidatorului şi sa depuna oferta impreuna cu taxa de garanţie de 50.000 lei pana la data de 13.09.2017. Negocierea si incheierea actului de adjudecare se va face la data de 14.09.2017 ora 14/00 la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 519800."

 

ANDUTU DISTRIBUTION SRL prin lichidator judicar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliara compusă din teren intravilan în suprafaţă de 2.174 mp situata in com. Predeal Sărari, sat Vitioara de Sus, judet Prahova la pretul de 19.234 lei fara TVA. Licitaţia va avea loc în data de 19.09.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 26.09.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc. Cei interesati pot depune si oferte pentru achizitionarea terenului, cel mai mic preț aprobat de Adunarea creditorilor este de 10.200 lei, inclusiv TVA"

 

TREBOR EXIM SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si indiviz in suprafata de 161 mp, situate în Băicoi, jud. Prahova la pretul de evaluare redus cu 50 %, respectiv 58.850 lei. Licitaţia va avea loc în data de 20.09.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 27.09.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

UNIVERSAL CONSTRUCT PROD SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile debitoarei la pretul de evaluare redus cu 50%: teren în suprafaţă de 12.389 mp şi sediu administrativ în suprafaţă de 1.800 mp; hala productie în suprafaţă de 1.500 mp, casa pompe si bazin apa în suprafaţă de 64 mp, situata în situat in Comuna Bacia, jud. Hunedoara la pretul de 160.000 lei; magazie (hală) cu s.d. 1250 mp și teren aferent cu suprafața de 1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. Hunedoara, la pretul de 119.500 lei fără TVA; teren în suprafață de 3.195 mp situat în com. Bacia, jud. Hunedoara la pretul de 23.500 lei. Licitaţia va avea loc în data de 30.08.2017, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 06.09.2017, 13.09.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

AGROZOOTEHNICA VLĂDENI SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică la prețul de evaluare de 1.354.800 lei (fara TVA) redus cu 25% proprietate imobiliara situată în com. Șirna, sat Tăriceni, județ Prahova, compusa din teren intravilan in suprafata de 54.999 mp și constructiile edificate pe acesta - C3, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19. Constructiile C1, C2, C4, C5, C6, C7 cu care societatea figurează în evidențele Primăriei Sirna si ale OCPI Prahova nu exista, acestea fiind demolate cu mult timp înaintea deschiderii procedurii insolvenței, cumpărătorul urmând a se obliga sa efectueze întocmirea actelor și documentației pentru radierea acestora din evidențele Primariei și OCPI Prahova. Licitaţia va avea loc în data de 19.09.2017, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 26.09.2017, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

  

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri imobile la preţul de evaluare (cladire complex) Plopeni, str. Republicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu administrativ, suprafata utila 319 mp, data construirii 1969 = la valoarea de lichidare de 458.459,00 lei fara TVA, (garsoniera) Plopeni, str. Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Prahova, suprafata utila 47,07 mp, data construirii 1942 = la valoarea de lichidare de 84.150,00 lei fara TVA (terenul aferent spatiului este in indiviziune (21,08 m) si nu face obiectul evaluarii), (constructii industriale) Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, punct gara, jud. Prahova - cladire magazie(baraca metalica), baraca metalica, bazar, sopron, cabina wc, baraca si platforma betonata, suprafata utila 604,67 mp, data construirii 1980 amenajata partial in 2012 = la valoarea de lichidare de 152.558,00 lei fara TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 14.09.2017, ora 13/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 21.09.2017, 28.09.2017, 05.10.2017 si 12.10.2017 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

Par Rom SRL-in faliment prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică pornind de la pretul de evaluare redus cu 50%,  incepand cu data de 13.09.2017, ora 13.30, teren extravilan-4.350 mp situat in Costinesti, parcela A314/18/2/2, nr. Cadastral 395, CF 830, jud. Constanta = 192.305 lei, teren extravilan - 2.450,11 mp situat in Costinesti, parcela A314/19/1, nr. Cadastral 1024/23, jud. Constanta = 81.236,50 lei, teren extravilan - 5.887 mp situat in Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr. Cadastral 10.156, CF 10.383, jud. Constanta = 273.265 lei, teren extravilan - 8.038 mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. Cadastral 920, CF 1132, jud. Constanta = 373.071,50 lei, teren extravilan - 17.920 mp situat in Costinesti, parcela A314/19/1, nr. Cadastral 1024, CF 11260, jud. Constanta = 792.251,50 lei, teren extravilan - 570mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, CF 10248, jud. Constanta = 26.458,50 lei, teren intravilan - 780 mp situat in Costinesti, parcela A314/20/2/1, nr. Cadastral 618/1, CF 1999, jud. Constanta = 36.206,50 lei, teren intravilan - 650 mp situat in Costinesti, parcela A314/18/2/1, nr. Cadastral 489, CF 11084, jud. Constanta = 30.172 lei, teren intravilan - 2.080 mp situat in Costinesti, parcela A314/19/2, nr. Cadastral 10243, CF 1118, jud. Constanta = 96.550,50 lei. Preturile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în zilele de 20.09.2017, 27.09.2017, respectiv 04.10.2017 la aceleasi ore la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.”

 

Radcar Autoserv SRL prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică la valoarea de evaluare redusa cu 10% de 2.233.800,00 lei C1-service auto Sc-1082 mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si C3-hala mecanica Sc-490 mp situate in comuna Bucov, sat bucov, nr. 1271, jud. Prahova. Terenulpe care se afla amplasate constructiile nu face obiectul vanzarii fiind concesionat de la Primaria Bucov, jud. Prahova. Preturile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 22.09.2017, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 05.10.2017 si 19.10.2017 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.”

 

 

 „Profiplast SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică la preţul de evaluare redus cu 50% de 28.410,00 lei fara TVA teren intravilan (curti constructii) in suprafata de 287 mp, nr. Cadastral 2178/1, carte funciara nr. 22590 a localitatii Campina si constructii (C3-spatiu productie in suprafata masurata 141 mp, suprafata construita 140,92 mp, C4-birou in suprafata masurata 33 mp, suprafata construita 32,06 mp si C5-grup sanitar in suprafata masurata 10 mp, suprafata construita 9,08 mp) situate in Campina, str. Plevnei, nr.63-65, jud. Prahova.Terenul ce face obiectul vanzarii este un teren cu inclinatie care prezinta alunecari de teren. Constructiile amplasate pe teren sunt grav afectate de alunecari de teren si prezinta risc de prabusire. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 14.09.2017, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de  si 21.09.2017 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

 ”Floreal Construct SRL SRL prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare incepand cu data de 13.09.2017, ora 13.00 prin licitaţie publică proprietate imobiliara (teren-3779mp si C1 si C2) situate in com Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos, tarla 3, parcela F144, jud. Prahova la pretul de evaluare redus cu 60% (44.159,20 lei fara TVA). Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în zilele de 20.09.2017 la aceleasi ore la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.”