ASESOFT TECHNOLOGIES SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietatea imobiliară aparținând debitoarei la prețul de evaluare redus cu 40%, respectiv 358.080 lei (scutit de TVA) compusa din imobil cu 4 camere, bucatarie, hol, baie, wc, coridor si 2 terase, avand Sc = 201,62 mp (reprezentand etajul imobilului), împreună cu pivnița de la subsol cu Sc = 15,20mp si cota de 1/2 din casa scarii si 1/2 din pod, situată in Ploiești, str. Vlad Tepes, nr. 19, judet Prahova, (terenul aferent în folosință este de 130 mp si reprezinta cota indiviza din terenul in suprafata totala de 483,47 mp care este proprietate de stat). Licitaţia va avea loc în 08.02.2018, ora 14/00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 1.190 lei de la sediul lichidatorului şi vor depune taxa de garanţie de 35.808 lei cu cel putin o zi înainte de data licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în data de 15.02.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

ASESOFT TECHNOLOGIES SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică următoarele proprietăți imobiliare aparținând debitoarei la prețurile de evaluare:
- proprietate imobiliară, pornind de la prețul de evaluare de 1.382.000 lei (scutit de TVA), situată in Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 10, judet Prahova, compusă din teren în suprafață de 148 mp și constructia C1 in regim de demisol, parter, etaj I și etaj II clădire corp A, etaj III și mansardă cu Sd = 638,27 mp înscrisă în CF nr. 123794, nr. cadastral 123794,
- proprietate imobiliară, pornind de la prețul de evaluare de 369.000 lei (scutit de TVA), situată in Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 10A, judet Prahova, compusa din:
● teren în suprafață de 247 mp și constructiile C1 - birouri in regim de S+P+E cu Sc = 103,63 mp, compusa din subsol (cuprinde boxa, debara si un drept indiviz de 1/2 holul cu scara aferenta de acces cu Sc = 22,33 mp), parter (cuprinde 3 camere, baie, 2 holuri, antreu, wc si casa scarii cu Sc = 103,63 mp) si etaj (cuprinde 2 camere, oficiu, logie, baie, wc, 2 holuri si casa scarii cu Sc = 74,24 mp) si C2 - anexa compusa din o incapere cu Sc = 7,84 mp, înscrisă în CF nr. 120532, nr. cadastral 120532 si
● teren in suprafata de 68 mp și parte din cladirea corp B edificata in regim de S+P+E, cu Su de 74,53 mp, formata la parter din incaperile cu simbolurile 9 si 10, la etaj din incaperile 20, 21 si 22, inclusiv scara de acces, iar la subsol incaperile 25, 26 si 1/2 din 24, înscrisă în CF nr. 123793, nr. cadastral 123793.
Licitaţia va avea loc în 08.02.2018, ora 14/00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietele de prezentare în suma de 1.190 lei/imobil de la sediul lichidatorului şi vor depune taxa de garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în data de 15.02.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

ANDUŢU DISTRIBUTION SRL - in faliment, prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea prin negociere directa, conform art. 118 din Legea nr. 85/2006, a proprietatii imobiliare compusa din teren intravilan fâneață situată în com Predeal – Sarari, sat Vitioara de Sus în suprafață de 2174 mp, inscrisa in Cartea funciara nr. 20013, nr. cadastral 142, imobil asupra caruia este instituita sarcina - ipoteca in favoarea Ronin Impex SRL, ce va fi radiata conform art. 53 din Legea nr. 85/2006, vanzare aprobata de Adunarea creditorilor din data de 03.02.2017. Cel mai mare pret oferit la data prezentului anunt este 10.200 lei, pasul de supraofertare este de 1.000 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare de la sediul lichidatorului şi vor depune oferta impreuna cu taxa de garanţie de 2.000 lei pana la data de 19.02.2018. Negocierea si incheierea actului de adjudecare se va face la data de 20.02.2018 ora 14/00 la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 519800."

 

TREBOR EXIM SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si indiviz in suprafata de 161 mp, situate în Băicoi, jud. Prahova la pretul de evaluare redus cu 50 %, respectiv 58.850 lei + TVA. Licitaţia va avea loc în data de 05.02.2018, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 12.02.2018, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

 

UNIVERSAL CONSTRUCT PROD SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile debitoarei la preturile de evaluare reduse cu 50% (scutite de TVA): teren în suprafaţă de 12.389 mp şi sediu administrativ în suprafaţă de 1.800 mp; hala productie în suprafaţă de 1.500 mp, casa pompe si bazin apa în suprafaţă de 64 mp, situata în situat in Comuna Bacia, jud. Hunedoara la pretul de 160.000 lei; magazie (hală) cu s.d. 1250 mp și teren aferent cu suprafața de 1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. Hunedoara, la pretul de 119.500 lei; teren în suprafață de 3.195 mp situat în com. Bacia, jud. Hunedoara la pretul de 23.500 lei. Licitaţia va avea loc în data de 19.01.2018, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 26.01.2018, 02.02.2018, aceeaşi oră, în acelaşi loc."

  

Subscrisa VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică urmatoarele  bunuri apartinand Foraj Bucuresti SA:

I. Proprietati imobiliare, vanzare individuala, pornind de la pretul reprezentand valoarea de evaluare redusa cu 35% :

- teren intravilan in suprafata de 19.523 mp, situat in Floresti, judet Prahova, pret 223.290 lei fara TVA;

- teren in suprafata de 1.030 mp si sonda nr.2662, situate in Otopeni, judet Ilfov, pret 307.946 lei fara TVA;

- teren in suprafata de 947 mp, sonda nr.2663, situate in Otopeni, jud. Ilfov, pret 366.734 lei fara TVA;

- teren in suprafata de 1.555 mp si sonda nr.1582, situate in Jimbolia, judet Timis, pret 22.630 lei fara TVA;

- teren in suprafata de 1.500 mp si sonda nr.4630, situate in Jimbolia, judet Timis, pret 22.070 lei fara TVA;

- teren extravilan (pasuni) in suprafata de 30.200 mp, situat in com. Porumbacu de Jos, sat Colun, judet Sibiu, pret 62.643 lei fara TVA.

II. Teren intravilan in suprafata de 433,11 mp si constructii (baraca, distribuitor gaze, remiza PSI), situate in Bucuresti, str. Dej, nr.2-4, sector 1, pornind de la pretul de 288.920 lei fara TVA, reprezentand valoarea de evaluare redusa cu 40%.

Persoanele interesate vor cumpăra caietele de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 25.01.2018, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la  31.01.2018 respectiv 07.02.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

  

Radcar Autoserv SRL prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică la valoarea de evaluare redusa cu 15% de 2.109.700 lei C1-service auto Sc-1082 mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si C3-hala mecanica Sc-490 mp situate in comuna Bucov, sat bucov, nr. 1271, jud. Prahova. Terenul pe care se afla amplasate constructiile nu face obiectul vanzarii fiind concesionat de la Primaria Bucov, jud. Prahova. Preturile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 23.01.2018, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la  07.02.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.”

 

 „Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică la valoarea de lichidare de 58.060 lei fara TVA bun imobil (teren intravilan) in suprafata de 792,09 mp situat in Tuzla, str. Morii (str. Meduzei), nr. 5 A, jud. Constanta. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 22.01.2018, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 

 

 „Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri imobile la valoarea de lichidare redusa cu 20%(cladire complex) Plopeni, str. Republicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu administrativ, suprafata utila 319 mp, data construirii 1969 = 366.767,20 lei fara TVA, (garsoniera) Plopeni, str. Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Prahova, suprafata utila 47,07 mp, data construirii 1942 = 67.320,00 lei fara TVA (terenul aferent spatiului este in indiviziune (21,08 m) si nu face obiectul evaluarii), (constructii industriale) Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, punct gara, jud. Prahova - cladire magazie(baraca metalica), baraca metalica, bazar, sopron, cabina wc, baraca si platforma betonata, suprafata utila 604,67 mp, data construirii 1980 amenajata partial in 2012 = 122.046,40 lei fara TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 22.01.2018, ora 13/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.