Echipa

Magdalena Alexandru

- consilier juridic absolventa a Facultatii de Drept promotia 1999;

- membru UNPIR Filiala Prahova din anul 2001, presedinte UNPIR Filiala Prahova din 2006;

- membru CECCAR;

- presedinte ANEVAR - CT Prahova in perioada 2005-2006;

- asociat Via Insolv SPRL;

 

Scurta caracterizare

Abilitati de coordonare si conducere (fost contabil sef si director executiv angajat in societati comerciale cu capital privat), vaste cunostinte in urmatoarele domenii: economico-financiar, divizare, fuzionare, reorganizare, dizolvare si lichidare societati comerciale, experienta in drept comercial, experienta in vanzari prin negociere directa si organizare de licitatii publice, negociere contracte. Coordoneaza echipa de lucru in mai multe dosare importante cum ar fi: D 384/105/2007 TC IND SA Ploiesti - in faliment, D 59/2006 CCCF - CFPD Ploiesti- in faliment, D 113/2004 debitoare SC ATLAS GIP SA Ploiesti, unde se deruleaza planul de reorganizare aprobat de creditori si confirmat de judecatorul sindic sumele recuperate si virate creditorilor pana in prezent fiind de 87 mil lei reprezentand peste 80% din total masa credala, se platesc lunar obligatii fiscale curente ce insumeaza peste 1.800.000 lei.

 

Beatrice Ionescu

Avocat pledant Baroul Prahova, licentiata a Facultatii de Drept Bucuresti promotia 1999, membru UNPIR Filiala Prahova din anul 2006, asociat coordonator Via Insolv SPRL;

 

Scurta caracterizare

Abilitati de coordonare si conducere, vaste cunostinte in domeniul juridic, consultanta fiscala, experienta in urmatoarele domenii: infiintare societati comerciale, modificare acte constitutive, divizare, fuziune, dizolvare si lichidare societati comerciale, experienta in drept comercial si fiscal, consultanta juridica, redactare contracte si reprezentare in instanta la diverse societati comerciale. Coordoneaza echipa de lucru in mai multe dosare importante cum ar fi: D 1853/105/2008 E Motion Comp SRL - in reorganizare, D 2005/105/2007, SC Efe Class SRL- in faliment, etc.

 

Voicu Elena

Avocat pledant Baroul Prahova din anul 1998, licentiata a Facultatii de Drept, membru UNPIR Filiala Prahova din anul 2007, asociat coordonator al Via Insolv SPRL;

 

Scurta caracterizare

Abilitati de coordonare si conducere, vaste cunostinte in domeniul juridic, consultanta fiscala, experienta in domeniile infiintare societati comerciale, modificare acte constitutive, divizare, fuziune, dizolvare si lichidare societati comerciale, experienta in drept comercial si fiscal, consultanta juridica, redactare contracte interne si internationale si reprezentare in instanta la diverse societati comerciale, colaborare in dosare de faliment conform contractelor de asistenta juridica incheiate inainte de dobandirea calitatii de practician.

 

Angajati cu contract de munca permanent pe perioada nedeterminata


Maghiran Alexandru - consilier juridic licentiant in drept din anul 2005, cu experienta in procedura de insolventa dobandita in cadrul firmei noastre, fiind angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata din 01.02.2007; 
Voicu Ciprian - consilier juridic licentiant in drept din anul 2002, cu experienta in procedura de insolventa dobandita in cadrul firmei noastre, fiind angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata din 01.11.2006; 
Tofan Anca Madalina - economist licentianta in stiinte economice din anul 2004 cunostinte solide in domeniul financiar, organizarea contabilitatii, intocmire situatii financiare, contabilitatea societatilor in lichidare, fiind angajata noastra cu contract de munca pe perioada nedeterminata din 23.05.2006. 
Turcanu Ligia Amalia - economist licentiant in stiinte economice din anul 2004, cu experienta in procedura de insolventa, fiind angajat cu contract

de munca pe perioada nedeterminata din 16.11.2016.

Colaboratori

- firme de consultanta (membre Camera Auditorilor Financiari, CECCAR, si ANEVAR) , SC TOP CONSULT SRL Sinaia, SC ZA - FIN EXPERT SRL Ploiesti, SC SEVAL SRL Ploiesti;

- avocati Baroul Prahova : Av. Voicu Elena, Av Monica Negoita, avocati cu experianta in drept comercial, civil si fiscal, colaboratori permanenti.

- expert contabil: Zamfir Otilia (auditor financiar), Tifigiu Paul (auditori financiar si consultant fiscal);

- evaluatori ANEVAR: ing. Beldeanu Liliana, ing. Beldeanu Calin asociati in SC SEVAL SRL, cu vasta experienta in evaluari bunuri mobile si proprietati imobiliare, Stanciu Gilga experienta in evaluari bunuri mobile si proprietati imobiliare.

 

In functie de necesitati se vor incheia contracte pe probleme punctuale cu SC EXCONEV SRL, cu Av. Marcu Alin, Av. Florentin Frantz Bernschutz, Expert contabil Komuves Elena, Evaluator Nicolescu Alexandru, Expert contabil Nicolescu Anne Marie, Expert contabil Pucar Maria, Expert contabil Tifigiu Paul