„VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr. 336/26.03.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 5734/105/2014, anunţă deschiderea procedurii generale a falimentului debitoarei SC Bardu Services SRL, str. Știrbei Vodă, nr. 68, et. 2, ap. 2 Bis, sector 1, București, CUI 26827495, J40/4270/2014. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 11.05.2015. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 11.06.2015. Termenul pentru solutionare eventuale contestatii si afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 10.07.2015.”

 

„VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr. 437/30.04.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 5812/105/2010, anunţă deschiderea procedurii generale a falimentului debitoarei SC Civind Condexpert SA Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc. B, ap.3, judeţ Prahova, CUI RO25027982, J29/169/2009. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 15.06.2015. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 14.07.2015. Termenul pentru solutionare eventuale contestatii si afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 12.08.2015.”

 

„VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform incheierii din data de

19.05.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 2831/105/2015, anunţă deschiderea procedurii simplificate a insolventei SC IPIP - CERT SRL Ploiești, str. Diligenței, nr. 18, jud. Prahova, CUI 25571231, J29/878/2009. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 06.07.2015. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.07.2015. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 10.08.2015. Prima adunare a creditorilor la data de 21.07.2015 la sediul lichidatorului judiciar.”


„VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform incheierii din data de 12.05.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 2882/105/2015, anunţă deschiderea procedurii generale a insolventei SC Prunus Confort Design SRL Plopeni, Bld. Republicii,nr. 21, Constructia C1, Biroul 2, etaj P, jud. Prahova, CUI 31035912, J29/1928/2012. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 26.06.2015. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.07.2015. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 07.08.2015.”


„VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr. 579/20.05.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 8616/105/2014, anunţă deschiderea procedurii generale a falimentului SC Flanșprod Exim SRL Telega, nr. 580 B, C1, jud. Prahova, cod de identificare fiscală 27752226, număr de ordine în registrul comerţului J29/1498/2010. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 01.07.2016. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 01.08.2016. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 01.09.2016.”


„VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr. 584/20.05.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 6557/105/2015, anunţă deschiderea procedurii generale a falimentului Agrozootehnica Vlădeni SRL Ploiești, str. Democrației, nr. 103, et. 4, ap. 56, jud. Prahova, CUI 23594107, J29/898/2008. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 01.07.2016. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 01.08.2016. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 01.09.2016.”


„VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită administrator judiciar conform incheierii din data de 02.06.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 3233/105/2016, anunţă deschiderea procedurii generale a insolventei Asesoft Technologies SRL Ploiești, str. Democrației, nr. 28A, mansardă, jud. Prahova, CUI 30009338, J29/503/2012. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 15.07.2016. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 03.08.2016. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 26.08.2016. Prima adunare a creditorilor la data de 08.08.2016.”

 

VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită administrator judiciar conform sentintei nr. 1014 din data de 07.10.2016, pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 4789/105/2016, anunţă deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei MOUNTCARM MONTAJ CONSTRUCT SRL, sediul social Campina,str.  BD. Carol I, nr. 58, bl. 24 H, et. 5, ap. 18, jud. Prahova, CIF 31104664,  J29/82/2013. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 20.11.2016 .Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.12.2016..Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea si afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 06.01.2017. Prima adunare a creditorilor la data de 15.12.2016, ora 14/00, la sediul administratorului judiciar".


VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită administrator judiciar conform sentintei nr. 1058 din data de 17.10.2016, pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 4548/105/2016, anunţă deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei Alexis Consulting SRL, sediul social Campina,str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 20 , jud. Prahova, CIF 20850103J29/252/2007. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este  29.11.2016.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 13.12.2016.Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea si afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 12.01.2017. Prima adunare a creditorilor la data de 19.12.2016, ora 14/00, la sediul administratorului judiciar".


VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită administrator judiciar conform  incheierii din data de 06.10.2016, pronunţata de Tribunal Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 35171/3/2016, anunţă deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei Etiss Clothing SRL, sediul social str. Splaiul Independentei, nr.52, et.1, biroul 9,Bucuresti, sector 5, CIF 33306988, J40/7451/2014. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este  21.11.2016.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 11.12.2016.Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea si afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.12. 2016. Prima adunare a creditorilor la data de 16.12.2016, ora 13/00, la sediul administratorului judiciar".


VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform  sentintei nr. 856 din data de 13.09.2016, pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 506/105/2016, anunţă deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitoarei   MIALVI DISTRIBUTION SRL, cu sediul social in sat Romanesti, comuna Barcanesti, nr. 459, jud. Prahova, CIF 28205286, J29/424/2011. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 31.10.2016. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 10.11.2016.Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar.Termenul pentru solutionarea contestatiilor la creantele nascute in cursul procedurii si pentru intocmirea  tabelului definitiv consolidat al  creanţelor este 05.12.2016.

 

„VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr. 1039/14.10.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 5160/105/2014, anunţă deschiderea procedurii generale a falimentului METALROM SA, Ploiesti, str. Poligonului, nr. 1, jud. Prahova, CUI 5920701, J29/1722/1994. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 28.11.2016. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 28.12.2016. Termenul pentru depunerea contestațiilor la tabelul suplimentar este 17.01.2017. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 27.01.2017.”

 

„VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită administrator judiciar conform incheierii din data de 14.11.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 6818/105/2016, anunţă deschiderea procedurii generale a insolventei TVMP SRL Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 10, jud. Prahova, CUI 15219700, J29/273/2003. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 29.12.2016. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18.01.2017. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 10.02.2017. Prima adunare a creditorilor la data de 23.01.2017.”